top of page

દર્દીની વાર્તાઓ

કે

મને મે 2016 માં ALK પોઝિટિવ NSCLC નું નિદાન થયું, 17 વર્ષની. હું હાલમાં ક્રિઝોટિનિબ પર છું અને શેફીલ્ડના વેસ્ટન પાર્કમાં સારવાર હેઠળ છું, જ્યાં હું પુખ્ત નર્સિંગનો અભ્યાસ કરતી શેફીલ્ડ હલામ યુનિવર્સિટીમાં મારા બીજા વર્ષમાં છું.

Kay.jpg

Anyone with lungs can get lung cancer.

bottom of page